14 de marzo de 2012

Disposicions DOCV 14-03-2012

Al DOCV num. 6734  de 14-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/14/pdf/2012_2510.pdf

No hay comentarios: