23 de marzo de 2012

Resolucions DOCV 23-03-2012

Al DOCV num. 6740  de 23-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2012, del director general d'Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/23/pdf/2012_2739.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/23/pdf/2012_2778.pdf

No hay comentarios: