21 de marzo de 2012

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6738  de 21-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 9 de març de 2004, 22 de març de 2005, 11 de març de 2008, 19 i 26 de febrer de 2010 i 21 de febrer de 2011, per les quals s'adscriuen centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2764.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'adscriuen, a l'efecte d'escolarització de l'alumnat, centres concertats d'Educació Infantil i Primària a centres concertats d'Educació Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2776.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2794.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2795.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/21/pdf/2012_2796.pdf


Al DOCV num. 6736  de 16-03-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/16/pdf/2012_2524.pdf

Al DOCV num. 6735  de 15-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Turisme, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2012, de la Direcció General de Patrimoni Cultural, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/15/pdf/2012_2649.pdf

No hay comentarios: