30 de marzo de 2012

Resolució DOCV 30-03-2012

Al DOCV num. 6745  de 30-03-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 4 de gener de 2012 (DOCV núm. 6697, de 23 de gener), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/30/pdf/2012_3185.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es concedix l'autorització provisional, prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009 de 9 de gener del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2012-2013, a determinades escoles infantils de primer cicle municipals

http://www.docv.gva.es/datos/2012/03/30/pdf/2012_3184.pdf

No hay comentarios: