17 de abril de 2012

Resolucions DOCV 11/17-04-2012

Al DOCV num. 6751  de 11-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç

ORDE 5/2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del Concurs Escolar 2011/2012 Consumópolis 7: La publicitat: compres o et compren?

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/11/pdf/2012_3460.pdf


Al DOCV num. 6752  de 12-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2012


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/12/pdf/2012_3562.pdf


Al DOCV num. 6753  de 13-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 11/2012, de 28 de març, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3514.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3583.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011/2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/13/pdf/2012_3469.pdf


Al DOCV num. 6755  de 17-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Benestar Social

DECRET 62/2012, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es regulen els òrgans territorials de coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/17/pdf/2012_3694.pdf
 

No hay comentarios: