30 de abril de 2012

Resolucions DOCV 30-04-2012

Al DOCV num. 6764  de 30-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/30/pdf/2012_3705.pdf

No hay comentarios: