19 de abril de 2012

Resolucions DOCV 19-04-2012

Al DOCV num.  6757 de 19-04-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2012-2013, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3702.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3656.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/19/pdf/2012_3752.pdf

No hay comentarios: