23 de abril de 2012

Resolucions DOCV 23-04-2012

Al DOCV num.  6759 de 23-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental d'atenció extraordinària i reforç fora de l'horari lectiu, dirigit a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats en les matèries que s'especifiquen, durant el curs 2011-2012, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3876.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'Administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3884.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3886.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de novembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2010-2011


http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/23/pdf/2012_3890.pdf

No hay comentarios: