26 de noviembre de 2013

Resolució DOCV 26-11-2013

Al DOCV num. 7160  de 26-11-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2013, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde de 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/26/pdf/2013_11078.pdf

No hay comentarios: