12 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 6 y 8-11-2013

Al DOCV num. 7148  de 08-011-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10607.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de l'Orde 82/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10601.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d'educació especial, les unitats d'educació especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10602.pdf


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2013, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/08/pdf/2013_10618.pdf

  Al DOCV num. 7146  de 06-011-2013 es recull les següents resolucions:


  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública i la concessió d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats autoritzats per a desenrotllar el projecte experimental de contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/06/pdf/2013_10543.pdf

No hay comentarios: