22 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 20-11-2013

Al DOCV num. 7156   de 20-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 94/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen i s'autoritzen els plans d'estudi del centre autoritzat superior d'ensenyances artístiques de disseny Barreira Arte y Diseño, conduents a l'obtenció del títol superior de Disseny

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10797.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/20/pdf/2013_10883.pdf

No hay comentarios: