19 de noviembre de 2013

Resolucions DOCV 18/19-112013

Al DOCV num.  7155 de 19-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_11044.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides en base a la resolució de convocatòria d'ajudes a centres educatius d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, mantinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durant el curs escolar 2012-2013 i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/19/pdf/2013_10703.pdf

Al DOCV num.  7154 de 18-11-2013 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2013, del director general de l'Esport, per la qual es publiquen les ajudes concedides basant-se en la resolució de convocatòria d'ajudes destinades a les entitats inscrites que participen en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10712.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10844.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/18/pdf/2013_10842.pdf

No hay comentarios: