9 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6456 de 09-02-2011 és recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de gener de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix el calendari de realització de la prova de certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2010-2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1403.pdf


Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil en el marc del Pla Educa3. Any 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/09/pdf/2011_1388.pdf

No hay comentarios: