15 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6.460 de 15-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a uns centres públics amb aules específiques d'Educació Especial autoritzades determinades quanties per a sufragar les despeses derivades dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1615.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzats en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana, per al curs 2010-2011, fase C

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1616.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la fase B, de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text, per a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria escolaritzat en un centre públic o privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1619.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adscriuen els centres i entitats que impartixen Programes de Qualificació Professional Inicial als corresponents instituts d'Educació Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/15/pdf/2011_1611.pdf

No hay comentarios: