23 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num.6466 de 23-02-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 024/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2015.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 025/2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2017.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria d'Educació, Convocatòria número 026/2011
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2018.pdf

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial a la Conselleria de d'Educació, Convocatòria número 030/2011
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2025.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2052.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial. [2011/2054]
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_2054.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 4/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_1910.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 5/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar les activitats de formació de pares i mares de l'alumnat, realitzades per les confederacions i les federacions d'associacions de pares i mares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. [2011/1913]
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/23/pdf/2011_1913.pdf

No hay comentarios: