21 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6464 de 21-02-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/21/pdf/2011_1854.pdf


Conselleria d'Educació

Licitació número CNMY10/EN75S/90. Contractació per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària, de l'expedient de Servici de Fase B de programa de suport a l'ensenyança i l'aprenentatge de llengües estrangeres (PALE) pel qual es convoquen cursos de formació permanent en anglés dirigits al personal docent d'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/21/pdf/2011_1985.pdf

No hay comentarios: