10 de febrero de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV n.6457 de 10 de febrer de 2011 es recull les següents disposicions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/10/pdf/2011_1326.pdf

No hay comentarios: