5 de julio de 2012

Resolucions 05-07-2012

Al DOCV num. 6811  de 05-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 32/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agroecològica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6637.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6641.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6642.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució d'un membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6635.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de les direccions generals de Centres Docents, d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, i de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6661.pdf

No hay comentarios: