2 de julio de 2012

Resolució DOCV 02-07-2012

Al DOCV num. 6808  de 02-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6537.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals per a l'exercici econòmic 2012. [2012/6444] (pdf 253KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6444.pdf


No hay comentarios: