10 de julio de 2012

Resolucions DOCV 09-07-2012

Al DOCV num. 6814  de 09-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió Administrativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6648.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 38/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Producció Agropecuària.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6652.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 39/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6653.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 40/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6655.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d'Educació de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013. [2012/6823] (pdf 968KB)

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/09/pdf/2012_6823.pdf

No hay comentarios: