17 de julio de 2012

Resolucions DOCV 17-07-2012

Al DOCV num. 6820  de 17-07-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 43/2012, de 5 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'article 6 de l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, modificada per l'Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7052.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 44/2012, d'11 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7056.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 42/2012, de 3 juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/17/pdf/2012_7054.pdf

No hay comentarios: