29 de junio de 2012

Resolució DOCV 29-06-2012

Al DOCV num. 6807  de 29-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que desenrotllen l'educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/29/pdf/2012_6265.pdf

No hay comentarios: