19 de junio de 2012

Resolució DOCV 19-06-2012

Al DOCV num.  6799 de 19-06-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 11 de juny de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les llistes d'admesos i exclosos en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5970.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2012, de la Direcció General Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per l'Orde de 27 d'abril de 2012 corresponents al curs 2010-2011


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_6035.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/19/pdf/2012_5969.pdf

No hay comentarios: