18 de junio de 2012

Resolucions DOCV 18-06-2012

Al DOCV num.  6798 de 18-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5960.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2012-2013


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5961.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5965.pdf

Conselleria de Justícia i Benestar Social

ORDE 13/2012, de 7 de juny, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual s'aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2012 de la Comunitat Valenciana


http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5855.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/18/pdf/2012_5845.pdf

No hay comentarios: