28 de junio de 2012

Resolucions DOCV 28-06-2012

Al DOCV num. 6806  de 28-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 30/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'intervenció i integració per a la prevenció de l'absentisme escolar en coordinació amb les unitats d'Atenció i Intervenció adscrites al Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres educatius

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6372.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 31/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les bases de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l'alumnat d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d'unitats d'educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d'educació especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i centres d'acció educativa singular privats concertats per a l'adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6373.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent, sobre provisió de llocs de treball en règim d'interinitat en les ensenyances de formació professional inicial, les ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6226.pdf

No hay comentarios: