27 de junio de 2012

Resolucions DOCV 27-06-2012

Al DOCV num. 6805  de 27-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de destins del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'Inspectors d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/27/pdf/2012_6310.pdf

No hay comentarios: