8 de junio de 2012

Resolucions DOCV 08-06-2012

Al DOCV num. 6792  de 08-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual anuncia el procediment per a canvi de destinació i reingressos a resultes d'este, dels professors especials d'instituts tècnics d'ensenyances mitjanes «a extingir», i de professors tècnics de Formació Professional de l'especialitat Taller de Vidre i Ceràmica en centres d'educació especial a extingir

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5593.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2012, de la subsecretària de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per l'Orde de 22 de desembre de 2009.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5550.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 24/2012, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/08/pdf/2012_5648.pdf

No hay comentarios: