25 de junio de 2012

Resolució DOCV 25-06-2012

Al DOCV num.  6803 de 25-06-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6270.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6260.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i de la Inspecció d'Educació dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 8 de febrer de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6298.pdf

No hay comentarios: