4 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6557 de 04-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7489.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina la denominació genèrica dels centres que impartixen ensenyances superiors d'Arts Plàstiques o de Disseny, Cicles Formatius i Batxillerat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7494.pdf

No hay comentarios: