11 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6562 de 11-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/11/pdf/2011_7792.pdf

No hay comentarios: