13 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6564 de 13-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'autoritza la impartició de l'assignatura optativa Iniciació a la Direcció Instrumental en les ensenyances professionals de música, a partir del curs acadèmic 2011-2012, al Conservatori Professional de Música San Rafael de Buñol (València).

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7863.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 3/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i d'Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7858.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 4/2011, de 23 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum, així com els Premis 2011 de la Comunitat Valenciana a Materials Didàctics i Innovació Educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7909.pdf


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Vilafranca, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Municipal de Vilafranca, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/13/pdf/2011_7896.pdf

No hay comentarios: