12 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6563 de 12-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinació provisional i anual per al curs 2011-2012 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinguen la condició de suprimit o desplaçat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7889.pdfhttp://www.blogger.com/img/blank.gif


Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Callosa de Segura, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Municiphttp://www.blogger.com/img/blank.gifal Maestra Carmen Baeza, de titularitat municipal, en la citada localitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7823.pdf


Conselleria de Presidència
http://www.blogger.com/img/blank.gif
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de Manises, per a la creació d'una escola infantil de primer cicle denominada Aiguamanil, de titularitat municipal, en la citada localitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/12/pdf/2011_7825.pdf

No hay comentarios: