6 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6559 de 06-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/06/pdf/2011_7678.pdf

No hay comentarios: