7 de julio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6560 de 07-07-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics per al curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/07/pdf/2011_7686.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2011, de la Subsecretaria i de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, i d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament en les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/07/pdf/2011_7677.pdf

No hay comentarios: