8 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6475 de 08-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de febrer de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2652.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2011-2012. [

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2679.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es realitza la convocatòria amb caràcter experimental per a l'organització de l'acció formativa específica "El Jazz, música i fenomen sociològic" per a l'alumnat de tercer cicle d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional en els centres docents de la Comunitat Valenciana durant el curs 2010/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/08/pdf/2011_2682.pdf

No hay comentarios: