24 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6487 de 24-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 12/2011, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es publica la línia pressupostària i es determinen els crèdits que han de finançar les ajudes als centres privats concertats i les dotacions econòmiques als centres públics que impartixen ensenyances de règim general d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3307.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 13/2011 de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3308.pdf

No hay comentarios: