23 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6486 de 23-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per al desenrotllament, durant el curs escolar 2010/2011, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i la Conselleria d'Educació, pel qual s'encomana a esta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en esta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen les ensenyances de Formació Professional que permeten l'accés als esmentats carnets

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/23/pdf/2011_3152.pdf

No hay comentarios: