17 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6481 de 16-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Direcció General de Personal, per la qual es regula el procediment d'adjudicació setmanal de llocs de treball en règim d'interinitat durant el curs 2010/2011 i de petició de província preferent

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_3029.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 10/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix una ajuda als estudiants que han obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2009/2010.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2974.pdfConselleria d'Educació

ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l'aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius de grau superior de centres públics i privats concertats, que participen en el programa Erasmus a través de l'acció de mobilitat per a pràctiques en el curs acadèmic 2010/2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2985.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 9/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d'investigació dins del Pla d'Estudis del Valencià Actual.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/16/pdf/2011_2989.pdf

No hay comentarios: