9 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6476 de 09-03-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants provisionals, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/09/pdf/2011_2812.pdf

No hay comentarios: