31 de marzo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6492 de 31-03-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de nova especialitat per funcionaris del mateix cos.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3734.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3737.pdf
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es fa pública l'adjudicació provisional de destins del concurs de trasllats del cos de mestres, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/31/pdf/2011_3743.pdf

No hay comentarios: