4 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6513 de 04-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

ORDE 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_5016.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2011/2012 i es dicten instruccions per a la seua realització

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_4927.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/04/pdf/2011_5017.pdf

No hay comentarios: