12 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6519 de 12-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell Bàsic, de nivell Intermedi i de nivell Avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5388.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud del reconeixement de centres de pràctiques del màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d'idiomes durant el curs 2011-2012, i per al reconeixement de beneficis dels tutors, coordinadors i centres de pràctiques del curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5381.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2011, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoca el Programa Lliure d'estiu dins de la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la mar 2011».

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5209.pdf

No hay comentarios: