25 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6528 de 25-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/25/pdf/2011_5957.pdf


Conselleria d'Educació

ORDE 34/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes per a l'adquisició de llibres de text de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i el programa per a la gratuïtat progressiva dels llibres de text de l'alumnat de l'Educació Primària, per mitjà del bonollibre, ambdós escolaritzats en un centre públic o en un centre privat concertat a la Comunitat Valenciana per al curs 2011/2012, regulades en l'Orde 93/2010, de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Educació
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/25/pdf/2011_5961.pdf

No hay comentarios: