30 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6531 de 30-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6188.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011 de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6192.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formacihttp://www.blogger.com/img/blank.gifó Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6187.pdfConselleria d'Educació

RESOLUCIÓ del 19 de maig de 2011, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, sobre l'establiment de la prova de competència lingüística per a l'accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels estudiants de sistemes educatius a què és d'aplicació l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/30/pdf/2011_6032.pdf

No hay comentarios: