23 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6526 de 23-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5877.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent al cos de mestres, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5662.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2011, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2011/2012, que s'han de proveir en els centres públics pel concurs de trasllats corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5752.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2011, de la secretària autonòmica d'Educació, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de les federacions i associacions de mares i pares d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, convocades per l'Orde 4/2011, de 7 de febrer

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/23/pdf/2011_5667.pdf

No hay comentarios: