5 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6514 de 05-05-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2011, del director general de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la que es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de nova especialitat, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació i per la que es convoca els aspirants declarats no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i a la prova d'espanyol per a estrangers

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5113.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el procés de selecció de projectes de centres públics que s'incorporaran al programa experimental i d'innovació educativa per a fomentar l'enriquiment curricular i atendre l'alumnat d'altes capacitats durant el curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5015.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca i regula el programa experimental d'orientació professional en IES, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/05/pdf/2011_5082.pdf

No hay comentarios: