19 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6524 de 19-05-2011 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2011 del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la Prova de Certificació de Nivell Bàsic, de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat, del curs acadèmic 2010/2011, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5664.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 21 de febrer de 2011, referida a canvis en el catàleg d'unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5761.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5756.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al període gener-agost de l'any 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/19/pdf/2011_5491.pdf

No hay comentarios: