10 de mayo de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6517 de 10-05-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/10/pdf/2011_5090.pdf

Conselleria d'Educació

ORDE 25/2011, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/10/pdf/2011_5217.pdf

No hay comentarios: