1 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6533 de 01-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundaria i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/01/pdf/2011_6320.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de Mestres i en el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/01/pdf/2011_6322.pdf

No hay comentarios: