16 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6544 de 16-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana
http://www.blogger.com/img/blank.gif
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf


Conselleria d'Educació

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el Programa experimental per a la detecció de bones pràctiques docents dirigides a l'èxit escolar, la seua aplicació, avaluació i difusió durant el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6873.pdf


Conselleria d'Educacióhttp://www.blogger.com/img/blank.gif

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011/2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per l'Orde 17/2011, de 22 de març, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6917.pdfhttp://www.blogger.com/img/blank.gif


Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6973.pdf


http://www.blogger.com/img/blank.gif
Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, mitjançant la qual s'acorda fer públics els guanyadors del concurs després de la convocatòria establida en l'Ordre de 30 de desembre de 2010, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es convoca el concurs escolar 2010/2011 Consumópolis 6: Tu pots triar: saps quant costa el que consumixes?, a càrrec del programa 443.10, Protecció dels Consumidors i Qualitat de Béns i Servicis, línia de subvenció T5741

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6886.pdf

No hay comentarios: